Ephrata Farmers Day Association (Ephrata Fair)

  • Tourism
  • Entertainment
PO Box 784
Ephrata, PA 17522
(717) 335-3396